Privacy Policy (Integritetspolicy)

Senast uppdaterad: 16 Maj 2024

Vi på Nava Group respekterar din personliga integritet och vill därför i vår integritetspolicy delge dig information om vilka vi är, hur vi samlar in, delar och använder personlig information som vi får av dig när du besöker vår webbplats, samt vilka rättigheter du har.

1. Vilka vi är

Webbplatsen du besöker (https://navagroup.se) tillhör Nava Group AB. Innehållet på webbplatsen hanteras av Nava Group AB som är dataskyddsansvarig för all personlig information som samlas in via webbplatsen.
Kontaktinformation finns längst ner denna Policy.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Se vår Cookie Policy för utförlig information!

Uppgifter som du delar med oss frivilligt

Vi använder ett kontaktformulär på vår webbplats, som fungerar som vanlig e-post. Det samlar endast in uppgifter som tydligt framgår av respektive formulärfält (för- och efternamn, e-post adress, mobilnummer (ej obligatoriskt att ange), ämne och själva meddelandet), uppgifterna lagras inte i någon databas och de anges frivilligt. Syftet med kontaktformuläret är att besökaren ska kunna skicka oss meddelande även om hen inte har tillgång till en e-post klient.

3. Webbplatsinnehåll

Kommentarer: newel.se tillåter inte kommentarer, således samlas inte in personlig data via kommentarer.

Tredjeparts verktyg och tillägg: vi använder Google Analytics. För övrigt använder vi inte tredjeparts verktyg och tillägg som samlar in data.

Tillägg: Vi använder inga tillägg som samlar in dold personlig data.

Media: Webbplatsen newel.se tillåter inte uppladdning av media filer från besökare och samlar således inte in xif-data.

4. Externa länkar och inbäddat innehåll

Vår webbplats innehåller inte inbäddat innehåll från andra webbplatser, men den innehåller länkar till andra webbsidor. Dessa hemsidor innefattas inte av denna Policy. När du navigerar till en annan webbplats, gäller deras integritetspolicy och vi är inte ansvariga för vilken data de samlar in.

5. Vilka vi delar data med

Från denna webbplats delas inte data till tredjepartsleverantörer.

6. Hur länge vi behåller uppgifterna

De uppgifter som du har skickat via Kontaktform (email), sparar vi max 2 år, om vi anser att informationen är nödvändig för att kunna kontakta intressenten och för att kunna utföra våra tjänster; i enlighet med den rättsliga grunden ‘intresseavvägning’. I annat fall raderas den insamlade informationen inom 6 månader. Vi gör också årlig kontroll, som syftar till att säkerställa att de insamlade uppgifterna är fortfarande aktuella.

7. Vilka rättigheter du har över dina data

  • Du kan begära en exportfil med personuppgifter vi har om dig, inklusive uppgifter du har delgett oss.
  • Du kan begära att personlig data som är inaktuell eller bristfällig ska bli justerad eller kompletterad.
  • Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhets ändamål.
  • Du har rätt till att återkalla tillstånd som du har gett oss tidigare för att publicera din rekommendation, eller annan typ av material på vår hemsida, som kan kopplas till dig personligen.
  • Du har rätt att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev när som helst, kostnadsfritt. Du kan avregistrera dig genom att klicka på “Avregistrera” längst ner i själva nyhetsbrevet, eller genom att skicka din uppsägning till oss.
  • Skicka din skriftliga begäran via e-post till dataskydd@navagroup.se . Notera: att önskemålet ska komma från den berörda personen.

8. Minderåriga

Tjänster som NEWEL tillhandahåller är inte avsedda för minderåriga. Om du är under 18 år, vänligen dela inte dina personliga uppgifter på denna webbplats.

9. Hur vi skyddar din information

Vi ser till att datauppgifter uppdateras med jämna mellanrum, att gammal data raderas och vi dokumenterar våra åtgärder som berör hantering av personuppgifter.

Vi använder tredjepartsverktyg på webbplatsen som ökar säkerheten mot intrång och uppdaterar tekniska komponenter frekvent.

Vi ger tydlig information om vilka åtgärder vi tillämpar i enlighet med GDPR till besökare på webbplatsen, till våra kunder och till vår personal. Nava Group jobbar aktivt med att implementera ännu fler åtgärder som stärker dataskydd.

10. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi använder dina personliga uppgifter, kontakta oss via dataskydd@navagroup.se.